संपर्क

संपर्क

प्रधान कार्यालय:-

बाजारपेठ, मेनरोड, चिपळुण, ता. चिपळुण,
जि. रत्नागिरी, पिन कोड: ४१५६०५
(०२३५५) २६१२७३,
फॅक्स (०२३५५) २६११३५
  • accounts.audit@chiplunurbanbank.com
  • oldaccounts@chiplunuranbank.com
  • itsupport@chiplunurbanbank.com

www.chiplunurbanbank.com

बँकेच्या शाखा व पत्ते

मुख्य शाखा

बाजारपेठ, मेनरोड, चिपळूण. पिन – ४१५ ६०५.

फोन नं.: (०२३५५) २६१०१८

IFSC Code : SVCB0006002

गुहागर शाखा

गुहागर पंचायत समिति जवळ, गुहागर. पिन – ४१५७२४.

फोन नं.: (०२३५९) २४०२२२

IFSC Code : SVCB0006003  

शृंगारतळी शाखा

बाजारपेठ, शृंगारतळी. पिन – ४१५७२४.

फोन नं.: (०२३५९) २४४५३१.

IFSC Code : SVCB0006004

शिरगांव शाखा

शिरगाव विकास सेवा सोसायटी, मू. पो. शिरगाव,

ता. चिपळूण. पिन – ४१५६०२.

फोन नं.: (०२३५५) २३०११८.

IFSC Code : SVCB0006005

उपनगर खेर्डी शाखा

शुभम अपार्टमेंट, करद रोड, मू. पो. खेर्डी, चिपळूण. पिन – ४१५६०४.

फोन नं.: (०२३५५) २५६८३७.

IFSC Code : SVCB0006006

सावर्डे शाखा

जयश्री प्लाझा, पहिलं मजला, मुंबई-गोवा हायवे,

सावर्डे बस स्टॉप समोर, सावर्डे. पिन – ४१५६०६.

फोन नं.: (०२३५५) २६४२९४.

IFSC Code : SVCB0006007

देवरुख शाखा

वणकर बिल्डिंग, बाजारपेठ, मू. पो. देवरुख. पिन – ४१५८०४.

फोन नं.: (०२३५४) २४०८९२.

IFSC Code : SVCB0006008

लोटे शाखा

डॉ. आंब्रे  बिल्डिंग, हॉटेल पगोडा शेजारी,  मुंबई- गोवा हायवे,

मू. पो. लोटे. पिन – ४१५७२२.

फोन नं.: (०२३५५) २७२९४३.

IFSC Code : SVCB0006009

आबलोली शाखा

बाईत कॉम्प्लेक्स, बाजारपेठ, मू. पो. आबलोली. पिन – ४१५७२६.

फोन नं.: (०२३५९) २४५०९२.

IFSC Code : SVCB0006010

संगमेश्वर शाखा

भिंगार्डे कॉम्प्लेक्स, बाजारपेठ, मू. पो. संगमेश्वर. पिन – ४१५६११.

फोन नं.: (०२३५४) २५३२२९.

IFSC Code : SVCB0006011

पनवेल शाखा

आदित्य प्रज्ञा बिल्डिंग, तळ मजला, स्वामी नित्यानंद मार्ग,

सर्व्हे नं. ६०४/२बी, गोखले हॉल शेजारी, जुने पनवेल. पिन – ४१०२०६.

फोन नं.: (०२२) २७४५०६१७.

IFSC Code : SVCB0006012

रत्नागिरी शाखा

जावकर प्लाझा, ब्लॉक नं.: १२  आणि १३, जयस्थंभा शेजारी,

रत्नागिरी. पिन – ४१५६१२.

फोन नं.: (०२३५२) २२०६३३.

IFSC Code : SVCB0006013

मार्गताम्हाणे शाखा

साळवी घर क्र. ६१, नातू हॉस्पिटल शेजारी, मार्गताम्हणे.

पिन -  ४१५७०२.

फोन नं.: (०२३५५) २७०१०५.

IFSC Code : SVCB0006014

लांजा शाखा

सर्वे नं.: ३५७ / बी, घर क्र. २२४४, मू. पो. ता. लांजा. पिन – ४१६७०१.

फोन नं.: (०२३५१) २३११४४.

IFSC Code : SVCB0006015

आकुर्डी पुणे शाखा

मयूर समृद्धी 2, डी विंग, तळ मजला, दुकान क्र. ६६ आणि ६७,

पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल  कार्पोरेशन, अनू. क्र. १८०/१,

प्लॉट नं. ए आणि बी, आकुर्डी, ता. हवेली, जि. पुणे.

पिन – ४११०३५. फोन नं.: (०२०) २७२४२८२४.

IFSC Code : SVCB0006016  

कुवारबांव शाखा

पोलिस संकुल, कारवांची वाडी, सर्वे नं. १४-बी, तळ मजला,

गाळा  क्र. ५  ते ८, ग्रामीण पोलिस स्टेशन शेजारी, मू. पो. कुवारबाव,

ता. जि. रत्नागिरी. पिन – ४१५६३९.

फोन नं.: (०२३५२) २३१०२५. 

IFSC Code : SVCB0006017

कणकवली शाखा

श्री भालचंद्र कृपा अपार्टमेंट, पहिला मजला, घर क्र. ३३१, सी (२),

आचार्य रोड, मू. पो. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग, पिन – ४१६६०२.

फोन नं.: (०२३६७) २३३९५५.

IFSC Code : SVCB0006018  

डी. बी. जे. कॉलेज कॅम्पस शाखा

डी. बी. जे. कॉलेज कॅम्पस, मुंबई गोवा हायवे, ता. चिपळूण.

पिन – ४१५६०५.

फोन नं.: (०२३५५) २५४३८७.

IFSC Code : SVCB0006019  

खेड शाखा

तळ मजला, शिव गणेश अपार्टमेंट, खेड-दापोली रोड, खेड, रत्नागिरी.

पिन – ४१५७०९.

फोन नं.: (०२३५६) २६४५६७.

IFSC Code : SVCB0006020  

महाड शाखा

न्यू प्रॉपर्टी क्र. W3Z2000751, तळ मजला, महामूनकर बिल्डिंग,

महाड, रायगड. पिन – ४०२३०१.

फोन नं.: (०२१४५) २२६२००.

IFSC Code : SVCB0006021

आरवली शाखा

श्री पाटणकर हाऊस, ग्रामपंचायत घर क्र. २९०(बी), पहिला मजला,

आरवली बाजारपेठ,  ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी. पिन – ४१५६०८.

फोन नं.: (०२३५४) २८४८९०.

IFSC Code : SVCB0006022  

https://www.dicgc.org.in/
The Chiplun Urban Co-op Bank Ltd. is registered with DICGC

Scroll to Top
Skip to content