RBI Slide 01
RBI Slide 02
RBI Slide 03
Gold Overdraft 1
Combo Loan Offer 1
Gold Loan 1
Vyapari Mitra Loan 1
Commercial Vehicle Loan 1
Udyogini Loan 1
Property Loan 1
MSME Loan 1
PlayPause
previous arrow
next arrow

आकर्षक व्याजदरासह जलद गतीने कर्जपुरवठा कर्ज योजना ग्राहकांसाठी खास... रु. 25 लाखांपर्यंत कर्जपुरवठा 24 तासामध्ये...

कर्ज योजना

गृह कर्ज

वाहन कर्ज

सोने कर्ज

व्यापारी मित्र

उद्योगिनी कर्ज

व्यावसायिक वाहन कर्ज

इतर सेवा

Govt. Subsidy Deposit Facility through Aadhar

Personalised Cheque Book

General Insurance

General Insurance

UPI & IMPS

RTGS / NEFT

Safe Deposit Locker

General Insurance

वार्षिक अहवाल

क्षणचित्रे

Photo No 3. Avis Publicatin banco Award 2013
Photo No. 1 Association Award 2012-13
Photo No. 2A . ATM & SMS banking Opening photo
Photo No. 2B . ATM & SMS banking Opening photo
Photo No. 4. Banking Frontiers Best NPA Mang.Award 2013
Photo No. 5. Banks Directors with RBI Directors
Photo No. 6. Fedretion 2012-2013
Photo No. 7. Lanja ATM opening Photo
Photo No. 8. Lanja Br Opening Photo 1
Photo No. 9. Lanja Opening photo 3
Photo No. 10. Nachiket Best Ahwal 2012
Photo No. 11. Ratnagir Br Opening Photo 1
Photo No. 12. Ratnagiri Br Opening Photo 2
Photo No. 13. Ratnagiri Branch Opening Photo 3
Photo No. 14. Sahkar sughandh Best Ahwal 2013 Award
Photo No. 15 Marghatamhane open br
Photo No.16 margh open br
previous arrow
next arrow

https://www.dicgc.org.in/
The Chiplun Urban Co-op Bank Ltd. is registered with DICGC

दि चिपळूण अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बँक लि. चिपळूण

मुख्य कार्यालय : पटेल ट्रेड सेंटर, पहिला मजला, खेंड, दुर्गाळी, चिपळूण. ४१५६०५. रत्नागिरी.
फो. नं.: (०२३५५) २६१२७३, २६१०१८, फॅक्स  : (०२३५५) २६११३५.
E-mail : oldaccounts@chiplunurbanbank.com | Website : www.chiplunurbanbank.com


विशेष सर्वसाधारण सभेची नोटीस

(फक्त सभासदांसाठी)

दि चिपळूण अर्बन को-ऑप. बँक लि., चिपळूण या बँकेची विशेष वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दुपारी ठीक ३ . ३० वाजता " कै. राधाताई लाड सभागृह”, “वैश्यभवन” खेंड चिपळूण” येथे खालील विषयांवर विचार करून निर्णय घेणेसाठी होणार आहे. सदर सभेस सर्व सभासदांनी उपस्थित रहावे, हि विनंती.

सभेपुढील कामे

१. बँकेचे नविन इमारत बांधकामसंदर्भात आर्किटेक्ट श्री. मकरंद भट यांनी दिलेल्या एकुण इस्टीमेटवर चर्चा करून त्यास मंजुरी देणे.
२. मा. अध्यक्ष, यांचे परवानगीने सभेपुढे आयत्यावेळी येणा-या विषयांची चर्चा करणे.

ठिकाण :- चिपळूण                                                                                                   मा. संचालक मंडळाचे आज्ञेवरून सही /-
दिनांक :- १२.०१.२०२४                                                                                                   मुख्य कार्यकारी अधिकारी

विशेष सुचना :-

१. सभासद यांनी दुपारी ठीक ३.३० वाजता सभेस उपस्थित रहावे हि विनंती.
२. गणसंख्ये अभावी ही सभा तहकूब झाल्यास सदर विशेष सर्वसाधारण सभा त्याच दिवशी अर्ध्या तासानंतर त्याच ठिकाणी घेण्यात येईल व अशा सभेला गणसंख्येची अट राहणार नाही .
३. सहकार कायदयास अनुसरून उपस्थित सभासदांना सभेस उपस्थित राहिल्याबद्दलचे उपस्थिती प्रमाणपत्र देण्यात येईल .
४. ज्या सभासदांना त्यांची शेअर्स सर्टिफिकेटस् मिळालेली नसतील त्यांनी ती कृपया संबधित शाखा कार्यालयातून घेवून जाऊन बँकेस सहकार्य करावे .
५. मयत सभासदांची नावे त्यांच्या नातेवाईकांनी बँकेस कळवावीत म्हणजे बँकेचे सभासदांचे रेकार्ड अद्यावत करता येईल.
६. सभासदांनी आपले पत्ते बदलले असल्यास बदललेल्या पत्त्याच्या पुराव्यासह कृपया बँकेस नविन पत्ता लेखी कळवावा म्हणजे त्याची नोंद करता येईल.
७. सभासदाने आपले शेअर्ससाठी वारसनोंद करणे गरजेचे आहे. तरी ज्या सभासदांनी अद्याप अशी वारस नोंद केली नसेल त्यांनी वारस नोंद त्वरीत करावी.
८. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार आपले शेअर्स / बचत / चालु / मुदत ठेव खात्यावरील सुरळीत व्यवहारासाठी ग्राहक माहित असणे (KNOW YOUR CUSTOMER ) व ग्राहकांची माहिती अद्यावत करणे (KYC Updation) यासंबधीची पुर्तता करण्यासाठी आपले बचत / चालू / मुदत ठेव खाते असलेल्या शाखेमध्ये पुढील कागदपत्रे त्वरीत दाखल करावीत, ही विनंती . (ओळखपत्र उदा. आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पॅन कार्ड, फोटो व पत्याचा पुरावा इ. )
९ . शासनाच्या सर्व योजनांचे लाभ आधारलिंक खात्यावरच शासनाकडून दिले जात असल्याने असे लाभ घेऊ इच्छिणा-या खातेदारांनी प्राधान्याने आधार कार्डाची पुर्तता करणे आवश्यक आहे.
१० . बँकेच्या पोटनियम दुरूस्तीनुसार यापुढे संचालक मंडळ निवडणूक लढविणेसाठी बँकेच्या क्रियाशिल सभासदांची आदर्श पात्रता सर्वसाधारण सभासदांसाठी किमान भाग भांडवल रू. १००००/- आणि किमान ठेव रक्कम रू. ५०,०००/- किमान दोन वर्षे कालावधी करीता बँकेकडे असणे आवश्यक आहे. (निवडून आलेल्या संचालकांनी वर नमूद केलेली ठेव रक्कम त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यत ठेवणे बंधनकारक असेल) कायदा कलम ७३ ब व क नुसार निवडणूक लढविणा-या क्रियाशिल सभासदांची सर्वसाधारण सभासदांसाठी लागू असलेल्या पात्रता निकषांच्या ५०% इतकी किमान भाग भांडवल व ठेव रक्कम असणे आवश्यक आहे .

Scroll to Top