RBI Slide 01
RBI Slide 02
RBI Slide 03
Gold Overdraft 1
Combo Loan Offer 1
Gold Loan 1
Vyapari Mitra Loan 1
Commercial Vehicle Loan 1
Udyogini Loan 1
Property Loan 1
MSME Loan 1
PlayPause
previous arrow
next arrow

आकर्षक व्याजदरासह जलद गतीने कर्जपुरवठा कर्ज योजना ग्राहकांसाठी खास... रु. 25 लाखांपर्यंत कर्जपुरवठा 24 तासामध्ये...

कर्ज योजना

गृह कर्ज

वाहन कर्ज

सोने कर्ज

व्यापारी मित्र

उद्योगिनी कर्ज

व्यावसायिक वाहन कर्ज

इतर सेवा

Govt. Subsidy Deposit Facility through Aadhar

Personalised Cheque Book

General Insurance

General Insurance

UPI & IMPS

RTGS / NEFT

Safe Deposit Locker

General Insurance

वार्षिक अहवाल

क्षणचित्रे

Photo No 3. Avis Publicatin banco Award 2013
Photo No. 1 Association Award 2012-13
Photo No. 2A . ATM & SMS banking Opening photo
Photo No. 2B . ATM & SMS banking Opening photo
Photo No. 4. Banking Frontiers Best NPA Mang.Award 2013
Photo No. 5. Banks Directors with RBI Directors
Photo No. 6. Fedretion 2012-2013
Photo No. 7. Lanja ATM opening Photo
Photo No. 8. Lanja Br Opening Photo 1
Photo No. 9. Lanja Opening photo 3
Photo No. 10. Nachiket Best Ahwal 2012
Photo No. 11. Ratnagir Br Opening Photo 1
Photo No. 12. Ratnagiri Br Opening Photo 2
Photo No. 13. Ratnagiri Branch Opening Photo 3
Photo No. 14. Sahkar sughandh Best Ahwal 2013 Award
Photo No. 15 Marghatamhane open br
Photo No.16 margh open br
previous arrow
next arrow

https://www.dicgc.org.in/
The Chiplun Urban Co-op Bank Ltd. is registered with DICGC

दि चिपळूण अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बँक लि. चिपळूण

मुख्य कार्यालय : पटेल ट्रेड सेंटर, पहिला मजला, खेंड, दुर्गाळी, चिपळूण. ४१५६०५. रत्नागिरी.
फो. नं.: (०२३५५) २६१२७३, २६१०१८, फॅक्स  : (०२३५५) २६११३५.
E-mail : oldaccounts@chiplunurbanbank.com | Website : www.chiplunurbanbank.com


-:: लॉकर धारकांना जाहीर आवाहन ::-

रिझर्व्ह बँकेचे दि.18.08.2021 परिपत्रकातील मार्गदर्शक तत्वानुसार बँकेच्या सर्व शाखांच्या  लॉकरधारकांनी बँकेसोबत नविन लॉकर करार (Agreement)  करणे आवश्यक आहे. बँकेच्या अनेक लॉकरधारकांचा मोबार्इल नंबर, पत्ता बदलला असल्यामुळे त्यांचेशी संपर्क होत नाही. तरी ज्या लॉकर धारकांनी अदयापही बँकेसोबत आपला नविन लॉकर करार (Agreement) केला नाही त्यांना आवाहन करणेत येत आहे की, लॉकर संदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणेसाठी बँकेच्या खालील नमुद शाखानिहाय लॉकर धारकांनी आपले लॉकर असलेल्या बँकेच्या शाखेत जाऊन नवीन लॉकर करार (Agreement) करून घ्यावे. यामध्ये काही लॉकर धारकांचे लॉकर भाडे देखील प्रलंबित असुन ते देखील त्वरीत भरणा करणे गरजेचे आहे.

-:: लॉकर अ‍ॅग्रीमेंट न केलेल्या लॉकर धारकांची नावे ::-

अ.क्र. लॉकर धारकांचे नाव पत्ता शाखा
१. इब्राहिम कुतुबददीन पटाईत व अ.रहिमान पटाईत रा.कान्हे मोहल्ला ता.चिपळूण जि.रत्नागिरी चिपळूण
२. निर्मला यशवंत दाभोळकर रा.1796 विश्वकर्मा जुना स्टॅण्ड मागे दुर्गाळी बाजारपेठ ता.चिपळूण चिपळूण
३. मन्सुर इस्माईल मुकादम रा.पेठमाप चिपळूण चिपळूण
४. विलास तातोबा पाटील रा.काविळतळी बांदल हायस्कुलजवळ ता.चिपळूण चिपळूण
५. किरण बाबुराव ओतारी रा.जाखमाता मंदिरमार्ग गोंजारे चाळ समोर खेंड ता.चिपळूण चिपळूण
६. अबुबकर हाजी म दलवाई रा.मिरजोळी मोहल्ला ता.चिपळूण चिपळूण
७. गुलाम हुसैन हिशामुददीन तिसेकर रा.फवाज बी विंग पाग ता.चिपळूण चिपळूण
८. नादिया सादीक कुंडलिक व सादिक आदम कुंडलिक रा.171 अ बहादुरशेख मोहल्ला ता.चिपळूण चिपळूण
९. शरिफ बालमियान राजिवटे रा.जुम्मा मस्जिद मोहल्ला चिपळूण ता.चिपळूण चिपळूण
१०. समिर सुरेश गाडगीळ रा.समर्थ नगर, खेड खेड

 


दि. : 21.05.2024

ठिकाण : चिपळूण                                                                                                                   मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Scroll to Top
Skip to content