Credit Discipline and Credit from Formal Institutions


जाहिर निवेदन..... बँकेकडून कर्ज घेऊन मासिक हप्त्यांची....

आकर्षक योजना

विविध कर्ज योजना


सोने तारण कर्ज योजना
व्यापारी कर्ज योजना
शैक्षणिक कर्ज योजना
जमीन कर्ज योजना
वाहन कर्ज योजना
गृह कर्ज योजना

आकर्षक ठेव योजना


ज्येष्ठ नागरिकांना जादा व्याज
ठेविला विमा संरक्षण.
हफ्ताबंदची लक्षाधीश ठेव योजना.
सभासदांच्या ठेवीवर TDS कपात नाही.
व्यापाऱ्यांसाठी अल्पबचत ठेव योजना

बँकेच्या प्रगतीचा तक्ता

NO.OF MEMBERS:- 43251
PAID SHARE CAPITAL:- 1119.26
RESERVES:- 2443.03
DEPOSITS:- 29817.53
ADVANCES:- 18949.56

शाखांचे पत्ते व IFSC Code

प्रधान कार्यालय :- बाजारपेठ, मेनरोड, चिपळूण, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, पिन कोड : ४१५ ६०५ , फोन (०२३५५) २६१ २७३, फॅक्स (०२३५५) २६१ १३५

Our Services

 • 1
 • ss_2
 • ss_3
 • ss_4
 • ss_5
 • ss_6
 • ss_7
 • ss_8
 • ss_9
 • ss_10
 • ss_11
 • ss_12
 • ss_13
 • ss_14
 • ss_15
 • ss_16
 • ss_17
 • ss_18
 • ss_19
 • ss_20
 • ss_21
 • ss_22
 • ss_23
 • ss_24
 • ss_25
 • bootstrap slideshow
 • ss_27
jquery slider by WOWSlider.com v8.8